Táo - Apple

Táo

Thực Phẩm

Hồi 300 HP cho nhân vật được chọn.
Trái cây giòn ngọt, ăn sống hay ů rượu đều rất ngon.

Nguồn gốc
  • Thu Thập Bên Ngoài