Thạch Phách - Cor Lapis

Thạch Phách

Đặc Sản Khu Vực Liyue

Tinh thạch quý hiếm được kết tinh từ Nguyên Tố Nham thuần khiết, thường xuất hiện bên cạnh các loại khoáng chất khác. Được gọi là "Trái Tim Của Đá".

Nguồn gốc
  • Thu thập dưới vách núi Liyue
  • Thu thập ở Hổ Lao Sơn