Thánh Cốt Rừng Băng Giá - Relic from Guyun

Thánh Cốt Rừng Băng Giá

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐⭐⭐

Tâm của Nham Thương phát ra ánh sáng đen, nó được hình thành từ sức mạnh đánh bại Ma Thần. Sự oán hận của chúng không hướng đến Morax, vì chúng vốn đã sớm đánh mất bản thân, không còn tư thù cá nhân gì nữa.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Tế Đàn Lôi Vân (Thứ 2/Thứ 5)
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Khu Vực Tĩnh Điện (Chủ Nhật)

Craft - Ghép

Nham Thạch Rừng Băng Giá
x3