Tháp Huyền Nham - Basalt Pillar

Tháp Huyền Nham

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐

Sau khi đánh bại Nham Nguyên Bản hình thành cột đá với thể tích cô đặc. Chứa sức mạnh thuần khiết nhất của Nguyên Tố Nham.
Vỏ ngoài của Nham Nguyên Bản tạo thành cột đá Nham cao vút, đưa bản thân lên phía cao, có lẽ không chỉ là để ứng phó với kẻ địch, mà còn giúp nó đến gần hơn với trời cao, nơi vốn không dành cho Nam Nguyên Bản.

Nguồn gốc
  • Nham Nguyên Bản cấp 30+