Tháp Mondstadt - The Mondstadt Tower

Tháp Mondstadt

Sách

⭐⭐

Thời kỳ quý tộc lộng hành, thiếu nữ dị tộc và cô nhi mang lời nguyền gặp nhau ở tòa tháp cao, sự tương ngộ này có phải điểm báo cho kết cuộc bi thương? Tiểu thuyết lịch sử tráng lệ "Tháp Mondstadt", mở màn!

Episode