Thiên Hoành Tuyệt Đảo Tập - Humor From Tianheng

Thiên Hoành Tuyệt Đảo Tập

Đạo Cụ Nhiệm Vụ

Một tuyển tập những bài thơ của nhà thơ cổ đại ẩn cư nơi Bình Sơn, với chất lượng khác nhau. Nhưng vẫn được lưu hành và được tham khảo bởi các nhà thơ trẻ của Liyue hoặc bởi những người nghĩ rằng họ là nhà thơ.

Nguồn gốc
  • Verr Goldet

Câu chuyện

~First Song~

An nhiên ngồi nhìn người đánh cờ, cố tỏ bất lực xem như không.

Đen trắng tùy ý thật khó hiểu, tôi coi mình là kẻ vô tư.

I watch two village men play chess, they play it terribly. For one of them is lacking skill — the other, strategy.

A muddled mess of bungled chess upon the board ensues. I claim to watch in ignorance... in fact, I'm quite amused!

~Second Song~

Thân đá mọc lên cỏ kỳ lạ, chẳng cần săn sóc mà vẫn đẹp.

Cành đính thạch phách lá mỹ ngọc, lão già phố cảng nhìn thấy mê.

These curious rock formations! All that grows here grows awry:
There's bonsai leaves on bonsai trees that nature bonsified!
From Cor Lapis to shining jade, to silken shrubs galore, the sights exceed what many aged simpletons can endure.

~Third Song~

Vùng trời phía ngoài Tuyệt Vân Gián, thường dân trước nay chẳng ai biết.

Khung cảnh trăm nghìn điều kỳ lạ, hóa ra chim thú cũng là tiên.

Jueyun Karst houses a second sky, a place that mere mortals cannot spy.
The more that one seeks it, the more it seems true, for the birds and beasts here hail from there too.

~Fourth Song~

Trắng như lụa mà mịn như muối, đồ cổ ngàn vàng là cát trắng.

Phòng khách cao quý phải gọn gàng, sạch sẽ khiến ta luôn tự hào.

White like silk, fine like salt, an exquisite antique is sand.
The rich expel it from their homes, but in mine, I boast that it freely roams.

~Fifth Song~

Tiếng nước tí tách vang bên tai, vách đá tung mồi thiu thiu ngủ.

Phong thần nước bên thật vô ý, là đỏ trong gió phá an nhàn.

A sound assails my ears, 'tis waves that crash against the cliff.
Atop the cliff I sleep, and beneath the cliff I fish.
A thoughtless neighbor is that wind god, who tears the sky asunder. For he sends things flying everywhere, and disturbs the people's slumber.

~Sixth Song~

Kinh Sách ngày xuân không bố mẹ, trái là hoa phải lại là hương.

Cỏ lau ngày thu bay phất phới, hái về dệt nên chiếc áo choàng.

Spring blooms in Qingce, floral fragrance fills the air. It's times like this I really wish my mum and dad were there.
Silvergrass softly rustles in the cool autumnal breeze. I harvest it to weave new clothes before the winter freeze.

~Seventh Song~

Nham Vương năm xưa tạo núi này, tiện sức liền mở một vịnh lớn.

Cầu đá trên vách tầng xếp tầng, thành phố nơi ấy đáng đi chơi.

Rex Lapis erected this mountain and built that bay by the sea.
These stratified cliffs are majestic, and those streets entertain endlessly.

~Eight Song~

Giữa rừng ngày hè thật là mát, đắp lên làn gió lá làm giường.

Đám muỗi đáng ghét chẳng tha ai, chạy về nơi ở như chó đuổi.

Oh, how cool is the shade of the trees when summer's heat sets in! I lie my body on a bed of leaves, in a blanket of breeze ensconced.
Alas, mosquitos show no mercy to my tender skin! In haste, I flee from persecution and head back home at once.

~Ninth Song~

Buổi chiều cơm no ra bờ ngắm, đưa tay vuốt râu nhìn chân trời.

Ngàn sao trên trời như tấm màn, chả rõ chị Nguyệt chạy đi đâu.

I took an after-dinner stroll at evening by the sea. I stroked my beard in thought and gazed out at the galaxy:
The stars across the sky connect to form a canopy, holding back the moon lest it fall into the sea.

~Tenth Song~

Đá quý dạ phách xếp lần lượt,

Dốc Phi Vân tăng giá khó lường.

Thanh thạch một rổ sao lại quý?

Chi bằng ngồi uống Ngọc Kinh Đài.

I stopped by Feiyun Slope to view the merchants' wares:
precious stones of every kind — from expensive to astronomical.
But why waste Mora here on rocks, and have none left to spare?
I'd rather spend at Yujing Terrace on all things gastronomical.