Thiết Phong Kích - Iron Sting

Thiết Phong Kích

Kiếm Đơn

Tinh Thông Nguyên Tố
36

Tấn Công Căn Bản
42

⭐⭐⭐⭐

Kích Năng Lượng

Trong 6s sau khi tạo thành sát thương nguyên tố, sát thương nhân vật tạo ra tăng 6%/7.5%/9%/10.5%/12%, cộng dồn 2 lần. Mỗi 1s mới thi triển 1 lần.

Kiếm có ngoại hình thon nhọn, là thần binh lợi khi từ dị quốc theo thương nhân lưu lạc đến Liyue. Nhanh nhẹn hiếm thấy, cực kỳ sắc bén.

Craft - Ghép

Mảnh Sắt Trắng
x50
Mảnh Pha Lê
x50
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
x1

Cường Hóa

Lv.1 Lv.20 Lv.40 Lv.50 Lv.60 Lv.70 Lv.80 Lv.90
Tấn Công Căn Bản 42 109 / 135 205 / 231 266 / 292 327 / 353 388 / 414 449 / 475
Tinh Thông Nguyên Tố 36 64 93 107 122 136