Thịt Cá - Fish

Thịt Cá

Nguyên Liệu

Miếng cá tươi ngon, qua chế biến sẽ thành món ngon khó cưỡng.

Nguồn gốc
  • Bắt Cá