Thịt Gia Cầm Xông Khói - Smoked Fowl

Thịt Gia Cầm Xông Khói

Nguyên Liệu

Thời gian chế tạo 5 phút.
Thịt gia cầm xông khói. Thịt săn chắc đem lại cảm khác mới lạ. Cần gia công thịt trước mới xông khói được.

Nguồn gốc
  • Gia công nấu nướng
  • Quán Ăn

Craft - Ghép

Muối
x1
Thịt Gia Cầm
x3