Thịt Om Táo Đất Bắc - Northern Apple Stew

Thịt Om Táo Đất Bắc

Thực Phẩm

⭐⭐⭐

Hồi 30%-34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 600-900 điểm HP.

Món thịt om táo. Thịt rừng mềm mịn vừa ăn, nước thịt mang theo hương táo nhẹ, thật là cảm giác mới lạ hấp dẫn.

Nguồn gốc
  • Nấu Nướng
  • Hertha - Hậu Cần - Danh vọng Cấp 1

Craft - Ghép

Tiêu
x1
Bơ
x1
Táo
x3
Thịt Rừng
x3