Thịt Rừng - Raw Meat

Thịt Rừng

Nguyên Liệu

Thịt thú tươi ngon, khi qua xử lý sẽ tạo nên món ngon khó cưỡng.

Nguồn gốc
  • Động Vật Rơi Ra