Thuốc Chịu Nhiệt - Heatshield Potion

Thuốc Chịu Nhiệt

Thuốc

⭐⭐⭐

Tăng 25% kháng Nguyên Tố Hỏa cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s

Loại thuốc đặc biệt giúp con người chịu đựng được nhiệt độ cao, tăng kháng Nguyên Tố Hỏa. Nguyên lý của nó không phải khiến người ta cảm thấy mát mẻ, mà là giúp quen với nhiệt độ cao, từ đó giảm đi sự khó chịu.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận

Craft - Ghép

Nhụy Hoa Liệt Hỏa
x1
Cánh Bướm
x1