Thuốc Chống Ẩm - Desiccant Potion

Thuốc Chống Ẩm

Thuốc

⭐⭐⭐

Tăng 25% kháng Nguyên Tố Thủy cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Thuốc giúp chịu đựng được môi trường ẩm ướt, tăng kháng Nguyên Tố Thủy. Loại thuốc này có thể chống ẩm, dùng để lưu trữ vật phẩm rất tốt. Cũng có thể uống, là bảo bối với người mắc bệnh phong thấp.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận

Craft - Ghép

Đài Sen
x1
Cánh Bướm
x1