Thuốc Chống Bụi - Dustproof Potion

Thuốc Chống Bụi

Thuốc

⭐⭐⭐

Tăng 25% kháng Nguyên Tố Nham cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Thuốc giúp người khác không bị sự xâm nhập của cát bụi, tăng kháng Nguyên Tố Nham. Khi uống sẽ có vị của nam châm. Giúp người lữ khách không bị bụi bám bấn.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận

Craft - Ghép

Thạch Phách
x1
Cánh Bướm
x1