Thuốc Kháng Phong - Windbarrier Potion

Thuốc Kháng Phong

Thuốc

⭐⭐⭐

Tăng 25% kháng Nguyên Tố Phong cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Thuốc thần bí giúp người ta chống lại gió lốc, tăng kháng Nguyên Tố Phong.
Đối với những Nhà Mạo Hiểm thường xuyên ăn ngủ bên ngoài mà nói, đây là loại thuốc cực kỳ hữu dụng. Nghe nói có thể phòng chống phong hàn.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận

Craft - Ghép

Hạt Bồ Công Anh
x1
Tinh Hạt Nhân
x1