Thuốc Tuyệt Duyên - Insulation Potion

Thuốc Tuyệt Duyên

Thuốc

⭐⭐⭐

Tăng 25% kháng Nguyên Tố Lôi cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Nước thuốc chống điện giật, tăng kháng Nguyên Tố Lôi. Khi uống có cảm giác tê tê, nghe nói nguyên lý của thuốc này là khiến cơ thể người ta đầy sấm sét, từ đó giảm sát thương của điện giật.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận

Craft - Ghép

Pha Lê Điện
x1
Cánh Bướm
x1