Tiểu Đăng Thảo - Small Lamp Grass

Tiểu Đăng Thảo

Đặc Sản Khu Vực Mondstadt

Loài hoa dại mọc trong đêm. Nấu cùng các món khác có thể tăng thêm hương vị.

Nguồn gốc
  • Tìm ngoài thành vào ban đêm
  • Thu thập trong Lang Lãnh
  • Rừng Thì Thầm