Tiểu Mạch - Wheat

Tiểu Mạch

Nguyên Liệu

Màu vàng bắt mắt, khiến người ta tràn đầy hy vọng. Cần phải sàng lọc và mài giũa mới ra hình thái cuối cùng.

Nguồn gốc
  • Thu Thập Bên Ngoài
  • Tiệm Tạp Hóa

Vật phẩm liên quan / Nguyên liệu dùng cho