Tinh Dầu Bàn Thạch - Unmoving Essential Oil

Tinh Dầu Bàn Thạch

Thuốc

⭐⭐⭐

Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Nham cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Loại cao dầu giúp tăng sát thương Nguyên Tố Nham tạo thành. Trong thuốc có những hạt nhỏ, khi bôi lên sẽ cảm nhận được Nguyên Tố Nham trong đó. Nghe nói cũng có tác dụng chữa bầm tím.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận

Craft - Ghép

Thạch Phách
x1
Ếch Xanh
x1