Tinh Dầu Băng Giá - Frosting Essential Oil

Tinh Dầu Băng Giá

Thuốc

⭐⭐⭐

Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Băng cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Loại cao dầu giúp tăng sát thương Nguyên Tổ Băng tạo thành.
Khi bôi lên sẽ có cảm giác mát mẻ, không chảy mồ hôi. Ngoài việc tăng sức mạnh Nguyên Tố Băng, còn giúp người khác cảm thấy dễ chịu.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận

Craft - Ghép

Đóa Băng Vụ Hoa
x1
Đuôi Thằn Lằn
x1