Tinh Dầu Cuồng Phong - Gushing Essential Oil

Tinh Dầu Cuồng Phong

Thuốc

⭐⭐⭐

Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Phong cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Loại cao dầu giúp tăng sát thương Nguyên Tố Phong tạo thành.
Có mùi thơm nhẹ. Nghe nói, nếu dùng thuốc này thì khi lữ hành bên ngoài đều sẽ thuận buồm xuôi gió.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận

Craft - Ghép

Hạt Bồ Công Anh
x1
Đuôi Thằn Lằn
x1