Tinh Dầu Kích Lưu - Streaming Essential Oil

Tinh Dầu Kích Lưu

Thuốc

⭐⭐⭐

Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Thủy cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Loại cao dầu giúp tăng sát thương Nguyên Tố Thủy tạo thành. Thuốc bôi bên ngoài ẩm ẩm láng mượt, giúp gọi ra nhiều Nguyên Tố Thủy hơn. Có mùi kỳ lạ.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận

Craft - Ghép

Đài Sen
x1
Ếch Xanh
x1