Tinh dầu "Kim Ốc Tàng Kiều" - Golden House Maiden Essential Oil

Tinh dầu "Kim Ốc Tàng Kiều"

Đạo Cụ Nhiệm Vụ

Tinh dầu từ hoa nghệ thường sau khi chắt lọc sẽ tạo thành sáp thơm với mùi hương thơm ngọt.

Craft - Ghép

"Kim Ốc Tàng Kiều"
x1