Tinh Dầu Liệt Hỏa - Flaming Essential Oil

Tinh Dầu Liệt Hỏa

Thuốc

⭐⭐⭐

Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Hỏa cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Loại cao dầu giúp tăng sát thương Nguyên Tố Hỏa tạo thành.
Tạo ra bởi vật chất nuôi dưỡng Nguyên Tố Hỏa, khi bôi lên có thể thu thập Nguyên Tố Hỏa tốt hơn. Cũng giúp người khác trở nên nhiệt tình hơn.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận

Craft - Ghép

Nhụy Hoa Liệt Hỏa
x1
Ếch Xanh
x1