Tinh Dầu Sấm Sét - Shocking Essential Oil

Tinh Dầu Sấm Sét

Thuốc

⭐⭐⭐

Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Lôi cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Loại cao dầu giúp tăng sát thương Nguyên Tố Lôi tạo thành.
Khi chạm vào có cảm giác tê liệt, khi bôi lên khiến người khác dễ dàng gọi ra Nguyên Tố Lôi. Nhưng nghe đồn có thể gây ra tia điện, ảnh hưởng đến kiểu tóc.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận

Craft - Ghép

Pha Lê Điện
x1
Ếch Xanh
x1