Tinh Hạt Nhân - Crystal Core

Tinh Hạt Nhân

Nguyên Liệu

Nhân của Tinh Điệp, là cơ quan để Tinh Điệp hấp thu các Nguyên Tố cực nhỏ trong không khí.

Nguồn gốc
  • Tinh Điệp