Tinh Sime - Slime Secretions

Tinh Sime

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐

Chất tiết ra từ người Slime, có hại cho làn da, cần cẩn thận khi tiếp xúc.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Slime cấp 40+

Craft - Ghép

Dịch Slime
x3