Tinh Trần Vô Chủ - Masterless Stardust

Tinh Trần Vô Chủ

Phiếu Đổi Thưởng - Thường

⭐⭐⭐⭐

Tiền dùng trong cửa hàng để đổi tài nguyên hiếm. Bụi tinh còn sót lại của ngôi sao may mắn. Tích lũy nó, không chừng có thể tạo ra một vận mệnh mới.

Nguồn gốc
  • Cầu Nguyện