Trái Tim Thanh Truyền (II) - Heart of Clear Springs

Trái Tim Thanh Truyền (II)

Đạo Cụ Nhiệm Vụ

⭐⭐⭐

Câu chuyện huyền thoại kể về cuộc gặp gỡ giữa tinh linh nước suối và thiếu niên được đám thợ săn Thanh Tuyền Trấn truyền tai nhau.