Trái Tim Thuần Khiết - Cleansing Heart

Trái Tim Thuần Khiết

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐

Vốc nước trong vắt do tinh linh trong dòng nước để lại.

Ngay cả khi hòa vào nước hồ, thuần khiết của nó cũng không bị dung hòa. Nhưng tinh linh thuần khiết cao quý như vậy vì sao lại khao khát hình dáng của sinh linh trên mặt đất, dùng nước để bắt chước dáng dấp của sinh vật tầm thường, ngay cả khi không cần hít thở, cũng không cần ăn uống...

Nguồn gốc
  • Tinh Linh Nước Trong cấp 30+