Triết Học Của "Hoàng Kim" - Philosophies of "Gold"

Triết Học Của "Hoàng Kim"

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú

⭐⭐⭐⭐

Hoàng kim tượng trưng cho đất nước nham thạch.
Hoàng kim là tài sản của Liyue. Nhưng tài sản thực sự của Liyue là tấm lòng của người dân cũng sáng như hoàng kim.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Vực Hoang Rực Lửa (Chủ Nhật)
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Vòng Tròn Rực Lửa (Thứ 4/Thứ 7)

Craft - Ghép

Hướng Dẫn Của "Hoàng Kim"
x3