Triết Học Của "Kháng Chiến" - Philosophies of "Resistance"

Triết Học Của "Kháng Chiến"

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú

⭐⭐⭐⭐

Nền tảng đất nước của gió là kháng chiến.
Lịch sử của Mondstadt là lịch sử của kháng chiến. Kháng chiến là vì thơ văn trong tương lai của Mondstadt, cũng có thể tự do như ngọn gió, bay đến nơi xa.

Nguồn gốc
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Giá Buốt Thấu Xương (Chủ Nhật)
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Vực Sâu Lạnh Giá (Thứ 3/Thứ 6)

Craft - Ghép

Hướng Dẫn Của "Kháng Chiến"
x3