Triết Học Của "Thơ Văn" - Philosophies of "Ballad"

Triết Học Của "Thơ Văn"

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú

⭐⭐⭐⭐

Linh hồn đất nước của gió là thơ văn.
Thơ văn là sự truyền tụng. Cho dù tất cả sẽ mất đi, cho dù mọi thứ đã không còn, nhưng thơ ca bay theo cơn gió, sẽ đem những thứ tốt đẹp của thế gian truyền đến khắp thiên không, mặt đất, và biển lớn.

Nguồn gốc
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Giá Buốt Thấu Xương (Chủ Nhật)
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Đất Nước Ngủ Say (Thứ 4/Thứ 7)

Craft - Ghép

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"
x3