Triết Học Của "Tự Do" - Philosophies of "Freedom"

Triết Học Của "Tự Do"

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú

⭐⭐⭐⭐

Tinh thần đất nước của gió là tự do.
Thứ 3 là tự do ca hát, có thể ca hát trên vùng đất được Phong Thần tạo dựng, khiến bản thân và lời ca tự do bay trong gió.

Nguồn gốc
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Tế Đàn Tụ Sương (Thứ 2/Thứ 5)
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Giá Buốt Thấu Xương (Chủ Nhật)
  • Ghép Nhận

Craft - Ghép

Hướng Dẫn Của "Tự Do"
x3