Trứng Chim - Bird Egg

Trứng Chim

Nguyên Liệu

Trứng gia cầm có thể bổ sung dinh dưỡng cho cả ngày dài.

Nguồn gốc
  • Thu Thập Bên Ngoài