Túi Lưu Ly - Violetgrass

Túi Lưu Ly

Đặc Sản Khu Vực Liyue

Đóa hoa nhỏ tràn đầy sinh lực, nghe nói hoa nó rũ xuống là để giữ lại hương thơm.

Nguồn gốc
  • Vách Núi Liyue