Tùng Thạch Tự Tại - Vayuda Turquoise Gemstone

Tùng Thạch Tự Tại

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐⭐

Nguyên liệu đột phá nhân vật.
"Nhưng hướng gió sẽ thay đổi."
"Sẽ có một ngày, sẽ thổi về hướng có ánh sáng hơn nữa."
"Từ nay về sau, đem theo sự chúc phúc của ta, sống tự do thoải mái hơn nữa nhé."

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Phong Nguyên Bản cấp 75+

Craft - Ghép

Miếng Tùng Thạch Tự Tại
x3