Vera Sầu Muộn III - Vera's Melancholy III

Vera Sầu Muộn III

Đạo Cụ Nhiệm Vụ

⭐⭐⭐⭐

Diện tích đế quốc Tiên Nữ rất lớn, gần như chiếm hết một nửa tinh hệ này. Mỗi hành tinh đều có Thần, Ác Ma, Hải Long và Quái Thú.

"Tôi đã từng nghĩ ra từng câu chuyện riêng cho mỗi ngôi sao của nhà bạn."
"Không thể nào, ở đây nhìn thấy sao Tiên Nữ chỉ lớn bằng 1/5 mặt trăng."

Cuộc mạo hiểm của Vera, vẫn đang tiếp tục!

Nguồn gốc
  • Thư viện Mondstadt

Câu chuyện

"Kẻ Trộm Ngôi Sao"

"The Man Who Stole the Lone Star"


"Ta là người thừa kế thứ hai của Đế Quốc Tiên Nữ Tinh Vân, tên có đến 200 chữ cái, tóm lại các ngươi cứ gọi ta là công chúa Andro-Basilisks là được." Thiếu nữ đáng yêu khoanh đôi tay trước ngực, nhớ lại màn ra mắt vừa rồi, dường như rất hài lòng nhỏ giọng "hừ hừ" 2 tiếng.

"I am the second rightful heir to the Andromeda Empire, and I have more than two hundred titles to my name. You shall call me the Princess Andro-Basilisks." The charming girl then crossed her arms, savoring the moment of her entrance in her mind and giggling to herself in amusement.


Mục đích công chúa bệ hạ đến Delphi là kết hôn với Ike. 
Her sole reason for gracing Delphi with her presence was to marry Ike.


"Nếu như kết hôn với kẻ danh chấn một phần tư vũ trụ và như ngươi, sau khi chị gái kế vị, sự an toàn của ta cũng được bảo đảm." 
"If you, he who conquered a quarter of the universe, marry me, my safety shall be guaranteed after my elder sister takes the throne."


"Vậy, Đế Quốc Tiên Nữ rộng lớn thế nào?" Vera hỏi?
"If I may ask, how big is the Andromeda Empire?" Vera asked.


"Có đến hơn 9000 hành tinh có thể sinh sống."
"I reckon there are more than nine thousand inhabitable planets."


Ngươi đã có nhiều ngôi sao như vậy rồi tại sao còn đến cướp đi sự lấp lánh của ta? 
——With so many stars in your possession, why come to steal my brilliance?


"Bởi vậy anh thật sự không muốn tổn thương Vera ư?" Sachi nhìn vào trục cuốn vận chuyển của Ike và quả địa cầu của các hành tinh khác, thận trọng hỏi.

"So you aren't here to harm Vera?" Sachi cautiously asked Ike, who was carrying the scrolls and globes of other planets.


"Không có. Tôi cảm thấy cô ấy rất thích hợp làm trợ thủ." Sau khi Ike buông đồ xuống, phủi phủi tay.
"Of course not. I think she would make a great assistant." After putting everything down he clapped his hands.


"Cậu thích cô ấy không?"

"You like her?"


"Tôi, tôi cũng không, không có." Sachi nhìn sang chỗ khác, lo sợ bị nhìn thấu bởi nhà hiền triết 1000 năm tuổi.

"Me? No, not at all, I don't like her at all!" Sachi looked away, worried that the old sage might discern his true feelings.


Lúc này anh sờ thấy một chiếc hộp đựng đầy khung ảnh. Sachi rút ra vài cái, trong ảnh là đủ loại mỹ nhân.
He reached for a box full of photo frames. He grabbed a few at random, each picture depicting a different beauty.


"Ah, cái đó sao. Các cô ấy nói: "Nhưng mà tôi đã cho bạn tình yêu duy nhất mà!" Có đúng là duy nhất không? Chẳng qua chỉ là một lần nữa của họ mà thôi."
"Look at them... They all said that they gave me their one and only true love, but did they? In reality, I was just one of their many lovers."


" Không biết nghe được câu nói này ở đâu, Sachi có chút tức giận nói ra: "Ngươi đã có nhiều ngôi sao như vậy rồi tại sao còn đến cướp đi sự lấp lánh của ta?"

Sachi did not know when or where he had heard the saying, but it blurted out from his mouth in his moment of annoyance: "With so many stars in your possession, why come to steal my brilliance?"