Xác Tàu Tháp Cô Vương - Debris of Decarabian's City

Xác Tàu Tháp Cô Vương

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐⭐

"Decarabian" - Ma thần của gió rất vừa ý với thành trì mà mình xây dựng. Hắn đứng trên tháp cao nhận sự quỳ bái của tất cả những tín đồ. Nhưng hắn không biết rằng, người ta cúi người trước hắn không phải xuất phát từ sự yêu quý tôn thờ.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Thủy Quang Thành (Thứ 2/Thứ 5)
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Tế Đàn Thác Sâu (Chủ Nhật)

Craft - Ghép

Mảnh Ngói Tháp Cô Vương
x3