Xiên Thịt Gà Nấm - Chicken-Mushroom Skewer

Xiên Thịt Gà Nấm

Thực Phẩm

Hồi 8%~10% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 800~1200 điểm HP.
Xiên thịt và nấm rừng. Nướng với lửa vừa, để một xiên thôi cũng đủ thơm cả khu rừng.

Nguồn gốc
  • Nấu Nướng
  • Quán Ăn

Craft - Ghép

Thịt Gia Cầm
x1
Nấm Rơm
x1