Xiềng Xích Đấu Sĩ Nanh Sư Tử - Fetters of the Dandelion Gladiator

Xiềng Xích Đấu Sĩ Nanh Sư Tử

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐

Mọi người thường nói quá về câu chuyện của anh hùng. Thậm chí xiềng xích từng trói buộc anh hùng cũng bị cho rằng là bản chất của tự do.
Cho nên xiềng xích cũng trở nên có sức mạnh phi phàm.

Nguồn gốc
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Tế Đàn Thác Sâu (Chủ Nhật)
  • Cửa Hàng Lưu Niệm Mondstadt
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Phế Đô Khát Nước (Thứ 4/Thứ 7)