Xúc Xích - Sausage

Xúc Xích

Nguyên Liệu

Thời gian chế tạo 20 phút.
Thịt được nhồi trong ruột sấy. Rất tiện tích trữ, có thể đáp ứng nhu cầu người thích ăn thịt. Cần gia công thịt mới làm thành xúc xích được.

Nguồn gốc
  • Gia công nấu nướng
  • Quán Ăn

Craft - Ghép

Thịt Rừng
x3