Áo Choàng Ám Ảnh

Áo Choàng Ám Ảnh

cost Áo Choàng Ám Ảnh 1100

  • Máu Tối Đa +175 Máu Tối Đa
  • Kháng Phép +20 Kháng Phép
  • Spectral Visit:

    Tăng 150% tốc độ hồi Máu gốc trong tối đa 10 giây sau khi chịu sát thương từ một tướng địch.