Áo Choàng Gai

Áo Choàng Gai

cost Áo Choàng Gai 1000

  • Giáp +30 Giáp
  • Gai Góc:

    Khi trúng 1 đòn đánh thường, phản lại sát thương phép bằng 3 (+10% giáp cộng thêm), gây hiệu ứng vết thương sâu lên kẻ tấn công trong 1 giây.