Áo Choàng Lửa

Áo Choàng Lửa

cost Áo Choàng Lửa 2800

  • Máu Tối Đa +400 Máu Tối Đa
  • Giáp +40 Giáp
  • Hiến Tế:

    Gây 25-40 sát thương phép mỗi giây lên những kẻ địch cạnh bên. Gây thêm 50% sát thương lên lính và quái.