Cung Xanh

Cung Xanh

cost Cung Xanh 1300

  • Sức mạnh Công kích +15 Sức mạnh Công kích
  • Trăn Trối: Xuyên Giáp +20% Xuyên Giáp