Dao Điện Statikk

Dao Điện Statikk

cost Dao Điện Statikk 2800

  • Tỷ lệ Chí mạng +25% Tỷ lệ Chí mạng
  • Tốc độ Đánh +35% Tốc độ Đánh
  • Sét: Tốc độ Di chuyển +5% Tốc độ Di chuyển
  • Tích Điện:

    Di chuyển và đánh thường sẽ tăng điểm Tích điện. Khi đạt điểm cộng dồn tối đa, đòn đánh thường kế tiếp sẽ gây thêm 50-120 sát thương phép và kích hoạt tất cả các hiệu ứng Tích điện.

  • Dao Điện:

    Đòn đánh Tích điện sẽ nảy tới 5 kẻ địch ở gần và mỗi lần sát thương đều có thể Chí Mạng.