Giáp Gai

Giáp Gai

cost Giáp Gai 2800

  • Máu Tối Đa +200 Máu Tối Đa
  • Giáp +75 Giáp
  • Gai Góc:

    Khi bị tấn công bởi các đòn đánh thường, phản lại sát thương bằng với 25 (+10% giáp cộng thêm) gây vết thương sâu lên kẻ địch trong 1 giây.