Giáp Liệt Sĩ

Giáp Liệt Sĩ

cost Giáp Liệt Sĩ 2900

  • Máu Tối Đa +300 Máu Tối Đa
  • Giáp +50 Giáp
  • Thiết Giáp:

    Khi đang di chuyển, nhận những điểm cộng dồn Xung Lực, tăng tốc độ di chuyển lên tối đa 50 khi đạt 100 điểm cộng dồn. Các điểm Xung Lực sẽ mất đi nhanh chóng khi chịu các hiệu ứng làm choáng, khiêu khích, hoảng sợ, câm lặng, biến hóa hoặc chôn chân đồng thời cũng mất đi dần dần khi bị làm chậm.

  • Cú Đánh Nghiền Nát:

    Các đòn đánh thường sẽ giải phóng mọi điểm Xung Lực và mục tiêu bị làm chậm 50% trong 1 giây.