Giáp Thiên Thần

Giáp Thiên Thần

cost Giáp Thiên Thần 2800

  • Sức mạnh Công kích +45 Sức mạnh Công kích
  • Giáp +40 Giáp
  • Resurrect:

    Khi chịu sát thương kết thúc, phục hồi lại 50% máu tối đa và 30% năng lượng tối đa sau 4 giây ngưng đọng. (180s hồi chiêu)